Неметални корони и мостове са естетически най-съвършени решения. Циркониев диоксид и литиев дисиликат са материали, които през последните години направиха революция в стоматологията. Пречупване на светлината и прозрачността на тези материали изключително много си прилича с естествените зъби. Цирконият е един от най-твърдите метали, който се използва в съвременните технологии. Пропуска светлината както и естествените зъби и затова короните от този материал са особено добри в случай, когато не се правят всички предни зъби. Също така не съществува риск да се вижда металния ръб по време на отдръпването на венците, както е при метално керамичните корони. Тези корони станаха водещи пред короните с метална

 

Неметалните циркониеви зъбни корони препоръчваме при всички пациенти, които могат да си ги позволят, понеже имат изключителна био съвместимост (няма алергични реакции), физически характеристики и естетика. Пациентите често избират и комбинация на неметални циркониеви корони за предните зъби на венците и метало-керамични порцеланови корони в задните части на венците.

 

Мостовете са фиксирани и възстановяват липсващите зъби, като се състоят от повече съединени корони и премостват беззъбните пространства на венеца. Мостоносители могат да бъдат съществуващите зъби или импланти.