Стоматология на протетика е част от стоматологията, занимаваща се с възстановяване на загубени зъби и тъкани на устната кухиня с помощта на протетични помагала.

Когато зъбите ви са разрушени или липсват някои от тях, освен естетическия проблем се нарушава и функцията на цялата орофациална система. Затруднява се дъвченето, говоренето, дисането и преглъщането. Останалите зъби мигрират към празнто пространство, като се стига до загуба на челюстната кост, нарушаване на междучелюстните отношения и до нарушения във челюстната става. Мястото без зъби вече не дава опора на меките структури на устата, бузите и устните, поради което те се “вдълбяват”, настават големи бразди (преждевременно състаряване на лицето). Всичко това може да води и до изразяване на социален аспект на безъбност, което се изразява със затруднена комуникация, ограничен обществен живот и намаляване на работоспособността.

Нашият екип от лекари специалисти, ще направи анализ на състоянието на зъбите ви и техния опорен апарат, състоянието на костите и общото здравословно състояние и въз основа на това и благодарение на богатия си опит, ще ви предложим всички възможни и най-добри решения. Ще обединим всички части на стоматологията, ще направим добра пред протетична подготовка, която понякога подразбира и хирургия. Предлагаме и протетика на импланти. Гарантираме ви успешен изход на намесата, добра функция и естетика и ваше удовлетворение.