Подвижни “заместители на зъби”, които могат да се изваждат и връщат в устата на пациента, известни са като протези и от своя страна могат да бъдат тотални и частични.

Частични протези

 

Частични протези се изработват, когато на венеца липсва един или повече зъби, и когато поради някои причини (недостатчен брой и неподходящо положение на останалите зъби, финансови причини…) не е възможно да се направи мост.

 

Частични акрилни /плакови/

proteze

Частични акрилни /плакови/ протези се изработват напълно от акрилна пластмаса и според съвремените схващания се причисляват към временните заместители. Според размерите си е много по-голяма и по-дебела в съотношение с другите видове частични протези.

 

 

 

Частични скелетирани протези

Частични скелетирани протези са по-качествено решение, по-дълготрайни са поради металния скелет (сплав кобалт-хром-молибден), по-комфортни са порад по-малката повръхност на онази част от протезата, която опира на меката тъкан (небцето, мястото под езика). Предимството на скелетираните протези е и това, че имат опора върху останалите зъби с помощта на прецизно изработени кукички, което подсигурява значително по-голяма стабилност на протезата. Освен изляти кукички могат да се направят и копчета, които са различен вид. Този вид е по-силен в съпоставка с кукичите, а предимство е и по-хубавият естетически вид. За да могат копчетата да се поставят върху протезата, нужно е да се направят определени металокерамични коронки.

 

Тоталмни протези

proteze1Беззъбно състояние е, когато липсват всички зъби. Чрез тотални зъбни протези се заместват загубените зъби, както и части от алвеоларния която са зъбите).

Преди началото на протетичната терапия за тотална протеза е нужно да се направи подробен клиничен преглед. Определени състояния изискват подготовка на тъканите, върху които ще се постави протезата. Подготовката на тъканите освен санирането на възпаления на тъканите и хирургиеска терапия (изваждане на корени, премахване на остри костни ръбове, интервенции на меките тъкани, вграждане на импланти).

proteze3

Поставяне на импланти, специален вид, които са опори на протезата подсигуряват пълна стабилност на протезата. Тези имланти са със специални димензии и са приспособени за беззъбите места, с намалено костно количество. По краевете им се намират топчици, а в протезата се намират копчета, и чрез техния контакт се прави “закопчаване” на протезата за импантите..

Предимствата на тези протези са много – максимално са стабилни, което подсигурява нормална дъвкателна функция на разнообразни видове храна, нормализира се говорът, намаляват се дразненията на лигавицата, няма неприятно чувство на движене на протезата, което често причинява гадене. Всичко това влиае върху подобряване качеството на живота.

След подробен клиничен преглед и анализи на рентгенови снимки, оралният хирург д-р Александър Чирич, ще посочи план на терапията и ще отговори на всички ваши въпроси свързани с този вид терапия на беззъбост.