Хирургическо изваждане на мъдрец и други импактирани зъби

Често в челстите няма достатъчно място за мъдреците (зъбите, които израстват последни) да растът нормално с другите зъби Затова те израстват само до половината или въобще не се виждат. Такива зъби се наричат импактирани и могат да се отстранят само хирургически. Тези зъби се изваждат, защото могат да предизвикат редица проблеми.

Нужно е да насрочите преглед, а след клиничен преглед, снимане на зъба и анализа на снимката, ние ще ви обясним цялата процедура и ще дадем отговори на въпросите ви.