Реплантация на зъб

 

Реплантация на зъб представлява връщане на предварително изваден зъб в алевеолата му, те. на мястото от където е изваден хирургически или в резултат на травма. След изваждането на болния зъб, изключително бързо той се обработва в ръка, лазерно се стерилизира и се връща на мястото си. В денталната клиника “СВЕТИ САВА” успешно реплантирахме над 130 зъба.