Премахване на френулум (френектомипя)

 

Френектомията е хирургическа намеса, чрез която се премахва централният резец, който съединява горната или долна устна с венците, както и резецът, който съединява езика с пода на устната кухиня. Най-често се прави при деца и юноши, понеже може да повлияе на неправилно положение на зъбите, развитието на правилен говор и развитие на парадонтит, а прави се и като протетична подготовка.