Аугментация на гребена (увеличаване на алвеолния гребен) и синус лифт

 

Алвеолният гребен, част от венеца, където са корените, освен ако има паратонтопатия или впоследствие извждане на зъб. При поставяне на имплант е нужно да се подсигури достатъчна височина и широчина на гребена, и това е една от най-честите индикации за тази намеса. Синус лифт е орално хирургическа процедура, с която се увеличава височината на костите на горната челюст. Често корените на горните малки и големи кътници влизат в синуса. След екстракция на тези зъби остава малка височина на костта, което импланти.

 

Augmentacija grebena (povećanje viličnog grebena) i sinus lift2 Augmentacija grebena (povećanje viličnog grebena) i sinus lift