ОРАЛНАТА ХИРУРГИЯ

ОРАЛНАТА ХИРУРГИЯ е част от стоматологията, с която се лекуват заболявания на меки и твърди тъкани на устната кухиня, а които не могат да се решат с консервативна терапия. С понятието орална хирургия се обозначават различни видове изваждане на зъби, изваждане на фрактурирани зъби, изваждане зъбен корен, опериране на върха на корена на зъба, екстрахиране на импактирани зъби, премахване на кисти от зъбен произход на челюстните кости, доброкачесвени тумори и тн.

 

В денталната клиника “СВЕТИ САВА” правим безболезнени екстракции с максимално опазване на опорната зъбна кост и гингивата. Това е важно поради допълнителното лечение. Запазена кост по времето на екстракцията на зъба дава основна опора за вашия имплант, мост или протеза, с други думи за възможно най-функционалните решения, но и козметични резултати.